90 - lecie
Liceum Ogólnokształcącego w Lipnie

Dnia 20 października 2007 roku Liceum Ogólnokształcące w Lipnie obchodziło jubileusz 90-lecia istnienia szkoły. Jubileusz rozpoczął się Mszą Świętą w kościele Bł. Bpa Michała Kozala, której przewodniczył ksiądz biskup Wiesław Mering. Następnie uczestnicy przeszli do budynku szkoły, gdzie uroczystość oficjalnie otworzył obecny dyrektor placówki mgr Marek Furmański. W czasie imprezy głos zabierali goście i absolwenci, m.in. wiceminister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, który jest absolwentem naszej szkoły, Stanislaw Korpalski - najstarszy uczestnik zjazdu, Krzysztof Baranowski starosta powiatu lipnowskiego. W czasie obchodów przekazano szkole nowy sztandar, oraz odsłonięta i poswiecona została tablica pamiątkowa oraz uhonorowano pamiątkowymi medalami byłych dyrektorów i nauczycieli zasłużonych dla szkoły. Na zakończnie uroczystości Grupa Teatralna przy LO zaprezentowała spektakl pt. "Spacerkiem przez stulecie".