Biblioteka szkolna


mgr Anna Milak
mgr Ewa Politowska
mgr Dorota Krupczyńska

Godziny otwarcia:
poniedziałek: 800 - 1500
wtorek:        800 - 1500
środa:          800 - 1500
czwartek:     800 - 1400
piątek:         800 - 1400


REGULAMIN BIBLIOTEKI ZESPOŁU SZKÓŁ W LIPNIE

 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
 2. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać :
 3. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres jednego miesiąca.
  W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczonych pozycji z podaniem terminu ich zwrotu. Wykorzystane materiały powinny byś natychmiast zwrócone do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.
 4. Czytelnik może poprosić o zarezerwowanie potrzebnych mu materiałów.
 5. W stosunku do czytelników przetrzymujących dokumenty wypożyczone w bibliotece mogą być zastosowane kary zgodne z ustaleniami Rady Pedagogicznej, np. prace na rzecz biblioteki, okresowe wstrzymanie wypożyczania, zatrzymanie świadectwa.
 6. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
 7. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inny dokument ze zbiorów bibliotecznych, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie pozycji zagubionej lub zniszczonej.
 8. Najlepszemu czytelnikowi na koniec roku szkolnego przyznawany jest dyplom.
 9. Wypożyczone materiały muszą zostać zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego do dnia określonego przez pracowników biblioteki.
 10. Czytelnik opuszczający szkołę zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.