Nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół w Lipnie
w roku szkolnym 2014/2015

Alabrudziński Piotr Stażysta Religia
Bogusławska-Kręgiel Beata Dyplomowany Matematyka
Bruzdowicz Anna

Dyplomowany

Fizyka

Czapiewski Janusz

Mianowany

Historia, Wiedza o społeczeństwie

Drozdowski Wojciech

Dyplomowany

Informatyka

Drzewiecki Piotr

Dyplomowany

Język niemiecki

Falkowska Iwona

Dyplomowany

Religia

Góźdź Ilona

Mianowany

Język angielski

Jarek Grzegorz

Mianowany

Matematyka

Kaleta Piotr

Dyplomowany

Geografia

Kowalewska Maria

Dyplomowany

Język polski

Kranc-Ciupa Iwona

Dyplomowany

Język francuski

Kręgiel Konrad

Dyplomowany

Informatyka, Matematyka

Kuźniak Emilia Mianowany Wychowanie fizyczne

Lewalska Adriana

Mianowany

Wiedza o społeczeństwie

Lewicki Jarosław

Dyplomowany

Wychowanie fizyczne

Matusiak Agnieszka

Dyplomowany

Język niemiecki

Matusiak Zbigniew

Dyplomowany

Informatyka

Milak Anna

Dyplomowany

Nauczyciel-bibliotekarz

Mróz Wanda

Dyplomowany

Warsztaty dziennikarskie

Myszyńska Urszula

Dyplomowany

Biologia

Nejman Marcin

Mianowany

Język angielski

Nejman Marta

Mianowany

Język angielski

Nowowiejska-Błaszczyk Jadwiga

Dyplomowany

Język polski

Osińska Dominika

Mianowany

Chemia

Papierowska Anna

Kontraktowy

Przedsiębiorczość

Politowska Ewa

Dyplomowany

Geografia, Nauczyciel-bibliotekarz

Rutkowska Anna

Mianowany

Język polski

Sentkowski Marian

Dyplomowany

Fizyka, Wicedyrektor

Skarżyński Rafał

Mianowany

Historia, Wiedza o społeczeństwie

Sobociński Ireneusz Dyplomowany Wychowanie fizyczne

Statkiewicz Leszek

Dyplomowany

Geografia, Dyrektor

Strzelecka Agnieszka

Mianowany

Język polski

Szatan Katarzyna

Mianowany

Język rosyjski

Szatan Robert

Mianowany

Język angielski

Szewczak Paweł

Dyplomowany

Historia

Sztubecki Rafał

Mianowany

Wychowanie fizyczne

Szulc Barbara

Dyplomowany

Język łaciński, Wiedza o kulturze

Szymczak Agnieszka

Dyplomowany

Język polski

Śmiechowska Maria

Dyplomowany

Matematyka

Władowska Anna Stażysta Psycholog
Wielgocki Mariusz Mianowany Religia

Wiśniewski Piotr

Dyplomowany

Matematyka

Witkowska Katarzyna

Dyplomowany

Przysposobienie obronne

Wysocka-Kuras Anna

Mianowany

Język angielski