Wykaz klas rok szkolny 2013/2014

Klasa

Nachylenie

Wychowawca

I a

językowe

Iwona Kranc

I b

społeczno-prawne

Janusz Czapiewski

I c

biologiczno-chemiczne

Marta Nejman

I f

matematyczno-fizyczne

Iwona Falkowska

I f1

brak nachylenia

Katarzyna Witkowska

II a

językowe

Piotr Kaleta

II b

społeczno-prawne

Grzegorz Jarek

II b1

społeczno-prawne

Piotr Drzewiecki

II c

biologiczno-chemiczne

Urszula Myszyńska

II c1

biol.-chem.-pedag.

Maria Kowalewska

II f

matematyczno - fizyczne

Beata Bogusławska

III a

językowe

Barbara Szulc

III b

społeczno - prawne

Rafał Skarżyński

III c

biologiczno-chemiczne

Dominika Osińska

III d

hum.-dzien.-pedag.

Adriana Lewalska

III e

matematyczno-fizyczne

Piotr Wiśniewski

III f

matematyczno-fizyczne

Ewa Politowska