Przekaż 1% podatku

 

Uczniowie Zespołu Szkół im. Romualda Traugutta w Lipnie proszą o wpłatę 1% podatku na
FUNDACJĘ ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA,
UL. Przesmyckiego 40
05-500 Piaseczno,
KRS 0000 126 602
w rubryce uzupełniającej (cel szczegółowy) należy koniecznie podać numer subkonta Zespołu Szkół im. R. Traugutta w Lipnie
77 1090 0004 9149 0000 0000 0059


Stypendia przyznane przez Fundację Św. Mikołaja w ramach programu „Solidarni” w Zespole Szkół im. R. Traugutta w Lipnie w roku szkolnym 2013/2014

 

1. Patrycja Piechna klasa I c

2. Adrianna Siemiątkowska klasa I c

3. Justyna Sobiecka klasa I c

4. Martyna Stępka klasa I c

5. Jagoda Boniecka klasa III b

                        Szkolna Komisja Stypendialna


Stypendia przyznane przez Fundację Św. Mikołaja w ramach programu „Solidarni” w Zespole Szkół im. R. Traugutta w Lipnie w roku szkolnym 2012/2013

 

1. Ewelina Traczykowska klasa I c

2. Jagoda Boniecka klasa II b

3. Małgorzata Niewiadomska klasa II g

                        Szkolna Komisja Stypendialna


Stypendia przyznane przez Fundację Św. Mikołaja w ramach programu „Solidarni” w Zespole Szkół im. R. Traugutta w Lipnie w roku szkolnym 2011/2012, semestr letni

 

1. Iwona Gerwatowska klasa I g

2. Jagoda Boniecka klasa I b

3. Anna Meler klasa I f

4. Milena Wiśniewska klasa I e

                        Szkolna Komisja Stypendialna


Stypendia przyznane przez Fundację Św. Mikołaja w ramach programu „Solidarni” w Zespole Szkół im. R. Traugutta w Lipnie w roku szkolnym 2011/2012, semestr zimowy

 

1. Karolina Cholewińska klasa III a

2. Krzysztof Podlas klasa III g

3. Justyna Wejerowska klasa II b

4. Ewelina Romianowska klasa III b

5. Iwona Gerwatowska klasa I g

                        Szkolna Komisja Stypendialna


Lista uczniów stypendystów programu „Solidarni” w Zespole Szkół im. R. Traugutta w Lipnie

 

1. Ewelina Marciniak klasa III a

2. Karolina Cholewińska klasa II a

3. Krzysztof Podlas klasa II g

4. Sara Alicja Gosk klasa I d

5. Justyna Wejerowska klasa I b

6. Anna Magdalena Węsierska klasa III e

                        Szkolna Komisja Stypendialna


Szanowni Państwo

Nasza szkoła przystąpiła do programu stypendialnego "Solidarni" realizowanego przez Fundację Świętego Mikołaja.
Celem Programu jest finansowa pomoc uczniom szkół publicznych osiągających bardzo dobre wyniki w nauce, dla których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.
Stypendia są przydzielane uczniom przez Komisję Stypendialną według kryteriów i w oparciu o Regulamin Programu ze środków gromadzonych na subkoncie szkoły uczestniczącej w programie.
Ofiarodawcą może być każdy z nas, podmioty gospodarcze, instytucje, osoby prywatne.
Wspólne zaangażowanie w pozyskiwanie środków finansowych przeznaczonych na pomoc uczniom w nauce, nie tylko zwiększa ich motywację i możliwości edukacyjne, ale przełoży się również na korzyści wynikające dla dobra ogólnospołecznego w bliższej i dalszej perspektywie.
Warto być solidarnym, a inwestycja w poprawę potencjału intelektualnego i edukacyjnego zawsze ma sens.
Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o finansowe wsparcie naszego stypendialnego konta
77 1090 0004 9149 0000 0000 0059 tytułem „ Darowizna na stypendia w szkole” Liceum Ogólnokształcące, 87-600 Lipno, ul. Traugutta 1 na rzecz odbiorcy „ Fundacja Świętego Mikołaja”, ul. Przesmyckiego 40, 05-500 Piaseczno.

Wszelkie informacje na ten temat są dostępne na stronie www.solidarni.org.pl

Z wyrazami szacunku
Uczniowie i Dyrektor
 


WyGROSZ

z nami przyszłość

Pieniądze zebrane przez klasy w powyższej akcji zostaną przeznaczone na stypendia naukowe realizowane w ramach programu "Solidarni" zorganizowanego przez Fundację Świętego Mikołaja. Celem programu jest finansowa pomoc uczniom szkół publicznych osiągających bardzo dobre wyniki w nauce, dla których sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym. Stypendia są przydzielane uczniom przez Komisję Stypendialną według kryteriów i w oparciu o Regulamin Programu ze środków gromadzonych na subkoncie szkoły uczestniczącej w programie.
Zebrane monety prosimy dostarczyć do sekretariatu szkoły do dnia 14.12.2010 r.

 

Funduję Stypendium !!!