Dyrekcja Szkoły

Dyrektor:

mgr Leszek Statkiewicz

Wicedyrektor:

mgr Marian Sentkowski