Get Adobe Flash player
Do rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020 pozostało
miesięcy          dni       

Przekaż 1% podatku

 

Uczniowie Zespołu Szkół im. Romualda Traugutta w Lipnie proszą o wpłatę 1% podatku na 
FUNDACJĘ ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA, 
UL. Przesmyckiego 40
05-500 Piaseczno, 
KRS 0000 126 602
w rubryce uzupełniającej (cel szczegółowy) należy koniecznie podać numer subkonta Zespołu Szkół im. R. Traugutta w Lipnie 
77 1090 0004 9149 0000 0000 0059

Konto Rady Rodziców przy Liceum Ogólnokształcącym im. R. Traugutta w Lipnie: 96 9542 0008 2001 0000 0143 0001


 Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020

Liceum Ogólnokształcące 3-letnie  (dla absolwentów gimnazjów)

Ø     Profil politechniczny (matematyka, fizyka, informatyka)

Ø     Profil medyczny (biologia, chemia, fizyka)

Ø     Profil logistyczny (matematyka, informatyka, geografia/chemia)

Ø     Profil psychologiczno-pedagogiczny (biologia, wos,  język polski)

Ø     Profil społeczno-prawny (historia, geografia, wos)

Ø     Profil humanistyczno-dziennikarski (historia, język polski, wos)

Ø     Profil językowo-turystyczny (język angielski, język obcy, geografia)

Ø     Profil sportowy (biologia, geografia, wf)

Liceum Ogólnokształcące 4-letnie  (dla absolwentów szkół podstawowych)

Ø     Profil politechniczny (matematyka, fizyka, informatyka)

Ø     Profil medyczny (biologia, chemia, fizyka)

Ø     Profil logistyczny (matematyka, informatyka, geografia/chemia)

Ø     Profil psychologiczno-pedagogiczny (biologia, wos, język polski)

Ø     Profil społeczno-prawny (historia, geografia, wos)

Ø     Profil humanistyczno-dziennikarski (historia, język polski, wos)

Ø     Profil językowo-turystyczny (język angielski, język obcy, geografia)

Ø     Profil sportowy (biologia, geografia, wf)


Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

3 września 2018 roku o godzinie 9:00 w auli Zespołu Szkół im. R. Traugutta w Lipnie odbyła się inauguracja  roku szkolnego 2018/2019. Gospodarzem tegorocznej uroczystości był Starosta Lipnowski pan Krzysztof Baranowski, który z radością powitał po wakacyjnym wypoczynku szkolną społeczność. Kolejnym punktem wystąpienia pana starosty było podziękowanie skierowane do dyrektora szkoły, pana Leszka Statkiewicza, za jego 10-letnią pracę na powierzonym stanowisku. Słowa uznania dla działalności pana dyrektora wyrazili także: ks. proboszcz parafii bł. M. Kozala Henryk Kołodziejczyk, dyrektor GP NR 1 pani Jadwiga Nowowiejska-Błaszczyk, przewodnicząca Rady Rodziców pani Katarzyna Skarżyńska oraz przedstawiciele samorządu uczniowskiego. Osoby te w imieniu wszystkich obecnych uczniów, absolwentów, pracowników szkoły i jej przyjaciół podziękowały panu Leszkowi Statkiewiczowi za życzliwość, codzienną pracę na rzecz tej placówki, cierpliwość i umiejętność dzielenia się swoim doświadczeniem z innymi.

Tym samym na stanowisko dyrektora  została powołana pani dyrektor Anna Wysocka –Kuras, funkcje wicedyrektorów objęli  pani Adriana Lewalska oraz pan Marian Sentkowski. W dalszej części uroczystości dyrektor Zespołu Szkół pani Anna Wysocka-Kuras powitała uczniów klas II i III, zaś szczególnie wyróżniła pierwszoklasistów, którzy z niecierpliwością oczekiwali na  spotkanie z wychowawcami.

Serdecznie dziękujemy za wieloletnią pracę dyrektorowi szkoły panu Leszkowi Statkiewiczowi, zaś pani dyrektor Annie Wysockiej-Kuras oraz wicedyrektorom życzymy satysfakcji z pełnienia tych ważnych funkcji.