Get Adobe Flash player
Do rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020 pozostało
miesięcy          dni       

Przekaż 1% podatku

 

Uczniowie Zespołu Szkół im. Romualda Traugutta w Lipnie proszą o wpłatę 1% podatku na 
FUNDACJĘ ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA, 
UL. Przesmyckiego 40
05-500 Piaseczno, 
KRS 0000 126 602
w rubryce uzupełniającej (cel szczegółowy) należy koniecznie podać numer subkonta Zespołu Szkół im. R. Traugutta w Lipnie 
77 1090 0004 9149 0000 0000 0059

Konto Rady Rodziców przy Liceum Ogólnokształcącym im. R. Traugutta w Lipnie: 96 9542 0008 2001 0000 0143 0001


 Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020

Liceum Ogólnokształcące 3-letnie  (dla absolwentów gimnazjów)

Ø     Profil politechniczny (matematyka, fizyka, informatyka)

Ø     Profil medyczny (biologia, chemia, fizyka)

Ø     Profil logistyczny (matematyka, informatyka, geografia/chemia)

Ø     Profil psychologiczno-pedagogiczny (biologia, wos,  język polski)

Ø     Profil społeczno-prawny (historia, geografia, wos)

Ø     Profil humanistyczno-dziennikarski (historia, język polski, wos)

Ø     Profil językowo-turystyczny (język angielski, język obcy, geografia)

Ø     Profil sportowy (biologia, geografia, wf)

Liceum Ogólnokształcące 4-letnie  (dla absolwentów szkół podstawowych)

Ø     Profil politechniczny (matematyka, fizyka, informatyka)

Ø     Profil medyczny (biologia, chemia, fizyka)

Ø     Profil logistyczny (matematyka, informatyka, geografia/chemia)

Ø     Profil psychologiczno-pedagogiczny (biologia, wos, język polski)

Ø     Profil społeczno-prawny (historia, geografia, wos)

Ø     Profil humanistyczno-dziennikarski (historia, język polski, wos)

Ø     Profil językowo-turystyczny (język angielski, język obcy, geografia)

Ø     Profil sportowy (biologia, geografia, wf)


Ku czci Niepodległej…

Jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości to jedno z najważniejszych wydarzeń, jakie mógł  przeżyć każdy Polak 11 listopada 2018 roku. Społeczność naszej szkoły uczciła to niecodzienne święto 9 listopada w szkolnej auli. Uroczystość przygotowana przez klasę II a oraz wychowawczynię – mgr Iwonę Kranc, a także nauczycielkę języka polskiego- mgr Agnieszkę Szymczak-Sławkowską – pozwoliła przybliżyć uczniom i zaproszonym gościom najważniejsze wydarzenia z historii naszego kraju, które miały wpływ na kształtowanie się niepodległego państwa. Szczególną uwagę zwrócono na poświęcenie się Polaków w walce z zaborcą, zasługi Józefa Piłsudskiego oraz patriotyczną potrzebę krzewienia polskości w czasach niewoli. Akademię zakończył taniec odzwierciedlający znaczenie i symbolikę polskiej flagi narodowej.

Drugą część spotkania stanowiło wręczenie nagród finalistom i laureatom Powiatowego Konkursu Historycznego „Moja Niepodległa 2018”. Następnie pani dyrektor wręczyła dyplomy przedstawicielom klas, które zdobyły wyróżnienia oraz zajęły pierwsze trzy miejsca (I-2c, II-2e, III-2f) w szkolnym  konkursie na patriotyczny element stroju - kotylion.

 O godz. 11.11 cała społeczność szkolna wzięła udział w Ogólnopolskim Biciu Rekordu w Śpiewaniu Hymnu Narodowego.

W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście: Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Lipnowskiego – p. Edyta Zielińska, proboszcz parafii pw. Michała Kozala – ks. kanonik Henryk Kołodziejczyk, dyrektor Zespołu Szkół im. R. Traugutta w latach 2008-2018 – p. Leszek Statkiewicz, dyrektor Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 1 – Jadwiga Nowowiejska – Błaszczyk, dyrektor Zespołu Szkół – mgr Anna Wysocka-Kuras, wicedyrektorzy naszej szkoły, pracownicy obsługi i administracji, grono pedagogiczne i uczniowie.

Organizatorzy uroczystości składają szczególne podziękowania wszystkim osobom, które wykazały swoje zaangażowanie w przygotowanie akademii.