Get Adobe Flash player
Do zakończenia roku szkolnego 2023/2024 pozostało
miesięcy          dni       

Przekaż 1% podatku

 

Uczniowie Zespołu Szkół im. Romualda Traugutta w Lipnie proszą o wpłatę 1% podatku na 
FUNDACJĘ ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA, 
UL. Przesmyckiego 40
05-500 Piaseczno, 
KRS 0000 126 602
w rubryce uzupełniającej (cel szczegółowy) należy koniecznie podać numer subkonta Zespołu Szkół im. R. Traugutta w Lipnie 
77 1090 0004 9149 0000 0000 0059

Konto Rady Rodziców przy Liceum Ogólnokształcącym im. R. Traugutta w Lipnie: 96 9542 0008 2001 0000 0143 0001

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa. (pobierz)


 Wszystkie pilne sprawy (zgłoszenie kwarantanny) proszę zgłaszać telefonicznie na numer 699 880 566,
kierować na adres korespondencyjny szkoły (ul. Traugutta 1, 87-600 Lipno) lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Sekretariat czynny w godzinach 7:30 - 15:30

List gratulacyjny dla Zespołu Szkół im. Romualda Traugutta
w Lipnie za wysokie wyniki egzaminu maturalnego!
Oferta edukacyjna Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół
im. Romualda Traugutta w Lipnie na rok szkolny 2023/2024

3.06.2017r.          Nocny Bieg Stulecia

 

3 czerwca 2017 roku z okazji Jubileuszu Zespołu Szkół im. R. Traugutta w Lipnie odbędzie się Nocny Bieg Stulecia ulicami Lipna. Impreza zorganizowana zostanie przez Dyrektora Zespołu Szkół im. R. Traugutta w Lipnie przy współpracy z  Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Lipnie.

Patronat honorowy obejmie Starosta Powiatu Lipnowskiego, pan Krzysztof Baranowski. Celem imprezy będzie promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców regionu oraz zaangażowanie lokalnego środowiska do udziału w imprezach poprzedzających uroczystą Galę Jubileuszu 100- lecia Zespołu Szkół im. R. Traugutta w Lipnie.

Wśród uczestników wyłonione zostaną dwie kategorie specjalne: absolwentka i absolwent.

 Start o godz. 22:30. Zapraszamy!

Trasa biegu - mapka

               Dnia 3 czerwca 2017 r.  ponad  stu trzydziestu zawodników o godzinie 22.30 stanęło na linii startu  Nocnego Biegu Ulicami  Lipna, który wpisuje się w cykl imprez związanych z obchodami  100-lecia Zespołu Szkół im. Romualda Traugutta w Lipnie. Oprócz szkoły współorganizatorem biegu był lipnowski Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Patronat nad uroczystością  objął Starosta Lipnowski  Krzysztof Baranowski.

Uczestnicy biegu musieli pokonać czterokilometrową pętlę po ulicach miasta w limicie czasowym  45 minut. Zawodnicy wystartowali  i zakończyli bieg na ulicy Różyckiego ,bezpośrednio przed budynkiem szkoły.

Po niecałych 14 minutach biegu pierwszy na mecie zameldował się Piotr Wiśniewski, a tuż za nim dotarł Piotr Sztolcman. Trzeci był Dominik Uzarski. Wśród Pań zwyciężyła Anna Blachowska, która wyprzedziła drugą Wiolettę Makowską i trzecią Katarzynę Kuchcińską. Spośród  biegających wyłoniono także najlepszego absolwenta i absolwentkę szkoły oraz najlepszego pracownika szkoły, którymi  okazali się Jakub Kopyciński  i Wioletta Makowska i  Jarosław Lewicki.                 Wyróżniono także najstarszego i najmłodszego uczestnika  to jest Jana Wieczorkowskiego lat 72 i Justynę Marciniak lat 7 oraz wszystkich pracowników szkoły biorących udział w biegu, to jest  Iwonę Kranc -Ciupa, Mariana Sentkowskiego, Wojciecha Drozdowskiego, Jarosława Lewickiego i Rafała Sztubeckiego.

Wszyscy uczestnicy biegu otrzymali pamiątkowe medale oraz torbę z upominkami. Natomiast najlepsi  pamiątkowe puchary, dyplomy oraz szampany. Nagrody zostały wręczone przez Panią Anetę Jędrzejewską- Członka Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz przez organizatorów to jest  Pana Leszka Statkiewicza- Dyrektora Zespołu Szkół oraz Pana Krzysztofa Spisza- Dyrektora MOSiR.

Całe wydarzenie sportowe odbyło się przy pięknej pogodzie oraz w miłej, sympatycznej atmosferze.

Sponsorami tego sportowego wydarzenia były firmy z Lipna:  LEWIATAN, PUK, MOHITO, VIRGO, CYMERMAN.

 

Galeria zdjęć na stronie mosirlipno.pl

Klasyfikacja na stronie mosirlipno.pl

Lista zarejestrowanych uczestników NOCNEGO BIEGU ULICAMI LIPNA 3.06.2017 roku z okazji 100-lecia Zespołu Szkół im. Romualda Traugutta w Lipnie

Powrót


Regulamin "NOCNEGO BIEGU ULICAMI LIPNA" z okazji Stulecia Zespołu Szkół im. R. Traugutta w Lipnie

I. Organizator:

Dyrektor Zespołu Szkół im. R. Traugutta w Lipnie, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lipnie.

Patronat honorowy - Starosta Powiatu Lipnowskiego pan Krzysztof Baranowski.

II. Cel:

- promocja Zespołu Szkół w Lipnie,

- promocja Starostwa Powiatowego w Lipnie,

- promocja Miasta Lipna,

- upowszechnianie biegania,

- promocja aktywności wśród mieszkańców regionu.

III. Termin i miejsce:

- bieg odbędzie się w dniu 03 czerwca 2017 roku, (sobota)

- start biegu o godzinie 22:30

- punkt startowy przy ul. Kazimierza Różyckiego czynny od godziny 21.15 do 22.20

IV. Trasa biegu

Start - ul. K. Różyckiego, ul. 3 Maja, ul. Sportowa, ul. Leśna, ul. Świerkowa, ul. Kardynała Wyszyńskiego, ul. 3 Maja, Bulwary, ul. Szkolna, ul. 22 Stycznia, ul. Polna, ul. Mieszka I, ul. Piastów,

 meta - ul. K. Różyckiego

V. Uczestnictwo:

1. Udział w biegu na około 4 km prawo startu mają zawodnicy bez względu na wiek,

2. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych,

3. Każdy uczestnik musi podpisać oświadczenie, że w biegu startuje na własną odpowiedzialność i zapoznał się z regulaminem,

4. W biurze zawodów zawodnicy otrzymają numer startowy,

5. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o braku przeciwwskazań do udziału w biegu.

VI. Limit czasowy:

Obowiązuje limit czasowy, który wynosi 45 minut na pokonanie trasy. Po upływie limitu czasowego osoby pozostające na trasie zobowiązane są do przerwania biegu (kontynuacja biegu odbywa się wówczas na własna odpowiedzialność).

VII. Zgłoszenia:

- zapisy do 28.05.2017 roku,

- zgłoszenie będzie można dokonać poprzez rejestrację na stronie: www.lolipno.oswiata.org.pl podając imię i nazwisko, datę urodzenia, a osoby, które ukończyły Zespół Szkół im. R. Traugutta w Lipnie dopisują przy imieniu i nazwisku "absolwent i rok ukończenia szkoły".

VIII. Klasyfikacja końcowa:

- będzie prowadzona oddzielnie klasyfikacja dla kobiet i mężczyzn, absolwenta i absolwentki szkoły, najstarszego i najmłodszego zawodnika, pracownika szkoły z najlepszym wynikiem.

IX. Nagrody:

- wszyscy zawodnicy otrzymają pamiątkowe medale, a zwycięzcy miejsc od 1 do 3 dyplomy i puchary,

- najlepsza absolwentka i absolwent - pamiątkowe puchary,

- najmłodszy i najstarszy zawodnik puchary,

- pracownik szkoły z najlepszym wynikiem puchar,

- organizator zastrzega sobie możliwość zmian w zakresie zasad nagradzania.

X. Postanowienia końcowe

- organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania imprezy bez podania przyczyn,

- wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora,

- w sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzygają organizatorzy,

- każdy uczestnik biegu ma obowiązek zapoznać sie z regulaminem i przestrzegać jego treści,

- każdy uczestnik musi wypełnić i podpisać formularz zgłoszeniowy,

- każdy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na potrzeby biegu

- organizator zastrzega sobie do przeprowadzenia z każdym z uczestników biegu wywiadu i robienia zdjęć oraz filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz filmowanie na potrzeby reklamowe,  promocyjne, wykorzystywanie w Internecie lub transmisjach radiowo - telewizyjnych oraz inne potrzeby komercyjne,

- organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystanie wszystkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu,

- zawodnicy uczestniczą w biegu na własna odpowiedzialność,

- na miejsce biegu zabrania się wnoszenie środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych i jakiegokolwiek rodzaju używek,

- zawodnikom startującym zabrania się zażywania wyżej wymienionych środków oraz substancji zarówno przed biegiem, jak i w jego trakcie pod karą wykluczenia z biegu, w  wyniku stwierdzenia naruszenia powyższego zakazu Organizator ma prawo wykluczyć zawodnika z biegu,

- w przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia przez zawodnika wyznaczonej trasy, zostanie on zdyskwalifikowany,

- organizator zapewnia opiekę medyczna na trasie biegu i mecie,

- zawodnik powinien posiadać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości,

- osobę niepełnoletnią zgłasza osobiście rodzic lub opiekun prawny i ponosi pełną odpowiedzialność za jej start,

- organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione w trakcie biegu,

- protest można zgłosić w biurze zawodów do 15 minut po zakończeniu biegu,

- wszystkie kwestie sporne rozstrzyga Dyrektor Biegu po konsultacji z sędzią biegu,

 

- organizator zastrzega sobie prawo zmian regulaminu, o którym winien poinformować przed rozpoczęciem biegu.

  Powrót