Get Adobe Flash player
Do zakończenia roku szkolnego 2019/2020 pozostało
miesięcy          dni       

Przekaż 1% podatku

 

Uczniowie Zespołu Szkół im. Romualda Traugutta w Lipnie proszą o wpłatę 1% podatku na 
FUNDACJĘ ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA, 
UL. Przesmyckiego 40
05-500 Piaseczno, 
KRS 0000 126 602
w rubryce uzupełniającej (cel szczegółowy) należy koniecznie podać numer subkonta Zespołu Szkół im. R. Traugutta w Lipnie 
77 1090 0004 9149 0000 0000 0059

Konto Rady Rodziców przy Liceum Ogólnokształcącym im. R. Traugutta w Lipnie: 96 9542 0008 2001 0000 0143 0001


 List gratulacyjny dla Zespołu Szkół im. Romualda Traugutta w Lipnie za wysokie wyniki egzaminu maturalnego!


Artykuły

I Powiatowy Konkurs Geograficzny

Informujemy, iż kolejna edycja Powiatowego Konkursu Geograficznego odbędzie się w październiku 2019 r.

Zapraszamy uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych i uczniów szkół średnich do wzięcia udziału.

Informacje dotyczące  konkursu  będą zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej szkoły.

Organizatorzy

 

 

III Powiatowy Konkurs Geograficzny

pod patronatem Starosty Lipnowskiego

 

… żywioły!

Są esencją świata.

Mają moc tworzenia i destrukcji.

Cztery żywioły – trzeba je okiełznać i oswoić, 
a staną się sprzymierzeńcami człowieka.

 

6 czerwca 2018r. odbył się w naszej szkole finał III edycji Powiatowego Konkursu Geograficznego pod hasłem Rzeźbiarze krajobrazu – siły natury. Do testu sprawdzającego znajomość zawartych w regulaminie treści przystąpiło 24 uczniów szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych powiatu lipnowskiego. Liczba uczestników konkursu, który odbywał się 
po raz trzeci świadczy o tym, że młodzież chętnie uczestniczy w tego rodzaju przedsięwzięciach. W trakcie spotkania uczniowie i nauczyciele obejrzeli
 krótki materiał filmowy opatrzony komentarzem tematycznie związanym z zagadnieniami konkursowymi.

Zwycięzcy

Gimnazja

Szkoły ponadgimnazjalne

Ø  I miejsce

-

Paulina Ruszkowska, 
Prywatna Szkoła Podstawowa
 nr 1 im. Jadwigi Jałowiec 
w Lipnie z klasami gimnazjalnymi

Ø  I miejsce

-

Mateusz Kowalski,
Zespół Szkół im. R. Traugutta 
w Lipnie

Ø  II miejsce

-

Sylwia Będlin, 
Szkoła Podstawowa im. Gustawa Zielińskiego w Skępem

Ø  II miejsce

 

-

Adrian Wiśniewski, 
Zespół Szkół im. R. Traugutta 
w Lipnie

Ø  III miejsce

-

Szymon Tułodziecki, 
Prywatna Szkoła Podstawowa
 nr 1 im. Jadwigi Jałowiec 
w Lipnie z klasami gimnazjalnymi

Ø  III miejsce

 

-

Marcin Gęsicki,
Zespół Szkół im. R. Traugutta 
w Lipnie
 


Do zobaczenia za rok!

Organizatorzy: E. Politowska, A. Milak, P. Kaleta


III POWIATOWY KONKURS GEOGRAFICZNY

DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 

pod hasłem Rzeźbiarze krajobrazu – siły natury

REGULAMIN

1.    Organizator konkursu: Zespól Szkól im. Romualda Traugutta w Lipnie: konkurs organizowany jest pod patronatem Starosty Powiatu Lipnowskiego.

2.    Cele konkursu:

Ø rozwijanie zainteresowań poznawczych oraz uzdolnień uczniów w zakresie geografii,

Ø wdrażanie uczniów do samokształcenia,

Ø rozwijanie zdrowego współzawodnictwa.

3.    Warunki uczestnictwa:

a)    Uczniowie przystępują do konkursu na zasadzie dobrowolności i startują indywidualnie.

b)   Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch grupach wiekowych: uczniowie gimnazjum oraz uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej.

c)    Konkurs będzie odbywał się w dwóch etapach:

·      I etap szkolny – do 15.05.2018r.
I etap konkursu będzie odbywał się w szkołach, które zgłoszą chęć udziału w konkursie.
Za przebieg I etapu jest odpowiedzialny wyznaczony nauczyciel geografii,
który we własnym zakresie wyłoni maksymalnie 3 kandydatów do konkursu.

·      II etap powiatowy – 6.06.2018r. - wyłoni on laureatów konkursu.

d)   Tytuł laureata otrzymuje uczeń, który uzyskał największą ilość punktów z testu.

e)    Komisja sprawdzająca prace II etapu złożona będzie z nauczycieli geografii. 

4.    Komisja zastrzega sobie prawo wskazania najlepszych prac w przypadku trudności
z wyłonieniem laureatów. Wyniki konkursu będą udostępnione  do wglądu.

5.    Finał konkursu odbędzie się 6.06.2018r. o godz. 10.00 w Auli Zespołu Szkół
im. R. Traugutta w Lipnie
.

6.    Zgłoszenia uczestników prosimy przesyłać faxem, e-mailem lub telefonicznie
do 20 maja 2018r.

tel. / fax. (054) 287 25 62

tel. (054) 287 41 13

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

            Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

7.    Zakres tematyczny:

a)    I etap konkursu:

·      obraz Ziemi  

·      Ziemia we wszechświecie,

·      budowa  atmosfery i  charakterystyka elementów meteorologicznych,

·      klimaty kuli ziemskiej,

·      wody na Ziemi,

·      budowa wnętrza Ziemi,

·      litosfera, jej ruchy i przemiany,

·      pedosfera i biosfera.

b)   II etap konkursu:

·      Zakres wiadomości z I etapu oraz procesy endogeniczne, egzogeniczne i anomalia atmosferyczne.

8.  Literatura:

a)    Atlas geograficzny dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,

b)   Flis J., Słownik szkolny:  terminy geograficzne, Warszawa, WSiP,

c)    Geografia: encyklopedia szkolna PWN, Warszawa, PWN, 2003,

d)   Klimaszewski M., Geomorfologia, Warszawa, PWN,

e)    Podręczniki do geografii w gimnazjum ( geografia fizyczna  i regionalna świata), 

f)    Podręcznik do geografii w szkole ponadgimnazjalnej (geografia fizyczna).


II POWIATOWY KONKURS GEOGRAFICZNY

DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

REGULAMIN

1.    Organizator konkursu: Zespól Szkól im. Romualda Traugutta w Lipnie: konkurs organizowany jest pod patronatem Starosty Powiatu Lipnowskiego.

2.    Cele konkursu:

Ø rozwijanie zainteresowań poznawczych oraz uzdolnień uczniów w zakresie geografii,

Ø wdrażanie uczniów do samokształcenia,

Ø rozwijanie zdrowego współzawodnictwa.

3.    Warunki uczestnictwa:

a)    Uczniowie przystępują do konkursu na zasadzie dobrowolności i startują indywidualnie.

b)   Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch grupach wiekowych: uczniowie gimnazjum oraz uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej.

c)    Konkurs będzie odbywał się w dwóch etapach:

·      I etap szkolny – do 15.05.2017r.
I etap konkursu będzie odbywał się w szkołach, które zgłoszą chęć udziału w konkursie.
Za przebieg I etapu jest odpowiedzialny wyznaczony nauczyciel geografii,
który we własnym zakresie wyłoni maksymalnie 3 kandydatów do konkursu.

·      II etap powiatowy – 2.06.2017r. - wyłoni on laureatów konkursu.

d)   Tytuł laureata otrzymuje uczeń, który uzyskał największą ilość punktów z testu.

e)    Komisja sprawdzająca prace II etapu złożona będzie z nauczycieli geografii. 

4.    Komisja zastrzega sobie prawo wskazania najlepszych prac w przypadku trudności
z wyłonieniem laureatów. Wyniki konkursu będą udostępnione  do wglądu.

5.    Finał konkursu odbędzie się 2.06.2017r. o godz. 10.00 w Auli Zespołu Szkół
im. R. Traugutta w Lipnie
.

6.    Zgłoszenia uczestników prosimy przesyłać faxem, e-mailem lub telefonicznie
do 15 maja 2017r.

tel. / fax. (054) 287 25 62

tel. (054) 287 41 13

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

7.    Zakres tematyczny:

a)    I etap konkursu:

·      ruchy Ziemi i ich następstwa,

·      obraz Ziemi  

·      ogólna cyrkulacja atmosfery – ciekawe zjawiska atmosferyczne,

·      klimaty świata,

·      wody Ziemi,

·      budowa wnętrza Ziemi i litosfera,

·      rzeźbiarze powierzchni Ziemi,

·      Ziemia jako środowisko życia; biosfera.

b)   II etap konkursu:

·      Zakres wiadomości z I etapu i obszary pustynne kuli ziemskiej.

·      Umiejętności geograficzne:

-  wyznaczanie długości i szerokości geograficznej danych miejsc na Ziemi,

-  obliczanie wysokości górowania Słońca w dniach równonocy i przesileń,

-  obliczanie różnic czasu miejscowego słonecznego,

-  posługiwanie się skalą mapy,

-  analiza i interpretacja wykresów, tabel, map tematycznych,

-  wykonywanie zadań na mapach konturowych.

8.  Literatura:

a)    Atlas geograficzny dla szkól gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,

b)   Flis J., Słownik szkolny:  terminy geograficzne, Warszawa, WSiP,

c)    Geografia: encyklopedia szkolna PWN, Warszawa, PWN, 2003,

d)   Klimaszewski M., Geomorfologia, Warszawa, PWN,

e)    Martyn D., Klimaty kuli ziemskiej, Warszawa, PWN,

f)    Mityk J. Geografia fizyczna części świata, Warszawa, PWN,

g)   Plit F., Środowisko przyrodnicze obszarów międzyzwrotnikowych i podzwrotnikowych, Warszawa, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego,

h)   Podręczniki do geografii w gimnazjum ( geografia fizyczna  i regionalna świata), 

i)     Podręcznik do geografii w szkole ponadgimnazjalnej (geografia fizyczna).

 


I Powiatowy Konkurs Geograficzny

pod patronatem Starosty Lipnowskiego

 

            Nawet najdalszą podróż zaczyna się od pierwszego kroku

     Marek Kamiński

 

9 czerwca 2016 r. odbył się w naszej szkole finał I edycji Powiatowego Konkursu Geograficznego pod hasłem Obszary okołobiegunowe kuli ziemskiej. Do testu sprawdzającego znajomość zawartych w regulaminie treści przystąpiło 21 uczniów szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych powiatu lipnowskiego. Liczba uczestników konkursu, który odbywał się
po raz pierwszy świadczy o tym, że młodzież chętnie podejmuje nowe wyzwania – z racji tego konkurs z pewnością odbywać się będzie cyklicznie. W trakcie spotkania uczniowie i nauczyciele obejrzeli wystawę artykułów z czasopism tematycznie związanych z konkursem i wysłuchali prelekcji Bartosza Lewandowskiego,  studenta II roku geografii na Wydziale Biologii i Nauk
o Ziemi UMK w Toruniu pt. Ogólnogeograficzne zagadnienia dotyczące obszarów okołobiegunowych. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż Bartosz jest absolwentem naszej szkoły.

 Zwycięzcy

Gimnazja

Szkoły ponadgimnazjalne

Ø  I miejsce

-

Mateusz Kowalski,
Zespół Szkół w Karnkowie

Ø  I miejsce

-

Justyna Barska,
Zespół Szkół im. R. Traugutta
w Lipnie

Ø  II miejsce

-

Michał Murawski,
Gimnazjum Prywatne Nr 1
im. J. Jałowiec w Lipnie

Ø  II miejsce

 

-

Paulina Przymirska,
Zespół Szkół im. R. Traugutta
w Lipnie

Ø  III miejsce

-

Hubert Augustyniak,
Publiczne Gimnazjum
im.
H. Sienkiewicza
we Wielgiem

Ø  III miejsce

 

-

Joanna Buczkowska,
Zespół Szkół Technicznych
im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie

 Organizatorzy: E. Politowska, A. Milak, P. Kaleta

Twórczość Agnieszki Osieckiej w kolejnej odsłonie

Z Osiecką przez 100-lecie...

Już po raz IX w naszej szkole odbył się Przegląd Twórczości Agnieszki Osieckiej pod hasłem „To był maj...”. Recytatorzy i wokaliści powiatu lipnowskiego zmagali się w potyczkach konkursowych wpisanych w obchody 100-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Lipnie. W jury tegorocznego konkursu zasiedli:

- pani Ilona Gronkowska - dyrektor publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lipnie,

- pan Marcin Złakowski - nauczyciel muzyki, pedagog w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie,

- pani Jadwiga Nowowiejska-Błaszczyk - dyrektor Gimnazjum Prywatnego im. J. Jałowiec w Lipnie,

- pani Anna Rutkowska - nauczyciel języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym w Lipnie.

            W kategorii wokalnej najlepsze okazały się ex aequo dwie uczennice: Magdalena Kacprowicz z LO w Lipnie (wykonująca utwór Konie) oraz Katarzyna Grzegorzewska z Gimnazjum w Bobrownikach (wykonująca piosenkę To wszystko z nudów). Drugie miejsce wyśpiewała sobie piosenką Jeżeli miłość jest Agata Markowska z LO w Lipnie. Jury konkursowe przyznało w tej kategorii także wyróżnienie - przypadło ono w udziale Alicji Mosakowskiej z Publicznego Gimnazjum we Wielgiem za piosenkę Mówiłam żartem.

           W kategorii recytacja pierwsze miejsce przyznano Julii Przybojewskiej z LO w Lipnie wykonującej utwór Czarne perfumy. Drugie miejsce zajęła również uczennica „Traugutta” Paulina Narczewska recytująca utwór Fortel. Na wyróżnienie zaś zasłużyła Aleksandra Krajewska z Gimnazjum im. Kościeleckich w Skępem.

 

           Po części konkursowej członkowie jury, uczestnicy Przeglądu wraz z opiekunami oraz społeczność naszej szkoły mieli szansę zobaczyć prapremierę spektaklu muzycznego opartego na tekstach Agnieszki Osieckiej pt. Wieczór panieński, przygotowanego przez szkolny teatr Bene Nati pod kierunkiem pani Wandy Mróz. Nad całością Przeglądu czuwały jego organizatorki: pani Agnieszka Szymczak-Sławkowska oraz pani Agnieszka Strzelecka.


Już po raz 8. w naszej szkole odbył się Przegląd Twórczości Agnieszki Osieckiej pod hasłem "To był maj...". Wokaliści ze szkół powiatu lipnowskiego oraz włocławskiego oceniani byli w dwóch kategoriach wiekowych. Jury składające się z osób profesjonalnie i zawodowo zajmujących się muzyką miało nie lada problem, aby wyłonić zwycięzców, gdyż poziom wykonań był niezmiennie od kilku lat bardzo wysoki. Ostatecznie nagrodzone zostały następujące osoby:

a) w kategorii szkoły gimnazjalne:

1. miejsce -Agata Markowska z Publicznego Gimnazjum we Wielgiem ( utwór: Tango Tendresse)

2. miejsce ex aequo zajęły: Katarzyna Grzegorzewska z Gimnazjum w Bobrownikach (utwór: Miasteczko cud) oraz Natalia Sujkowska z Zespołu Szkół w Radomicach (utwór: To wszystko z nudów)

Wyróżnienie otrzymała Alicja Dzięcielewska z Gimnazjum nr 3 we Włocławku (utwór: Polska Madonna);

b) w kategorii szkoły ponadgimnazjalne:

 1. miejsce - Magdalena Kacprowicz z LO w Lipnie (utwór: Dobranoc panowie).

Wyróżnienia: Magdalena Kornacka z II LO im. M. Kopernika we Włocławku (utwór: Rozmowa poety z komornikiem) oraz Sylwia Lewandowska z LO w Lipnie (utwór: Świat Ordonki).

Sponsorem nagród dla uczestników konkursu było Starostwo Powiatowe w Lipnie.

 

Organizatorki Przeglądu, pani A. Szymczak oraz pani A. Strzelecka, dziękują wszystkim przybyłym uczestnikom i gościom za przybycie i fantastyczną atmosferę oraz zapraszają za rok na konkurs w wyjątkowej odsłonie z racji obchodów 100-lecia naszej szkoły.

REGULAMIN V POWIATOWEGO MARATONU CZYTELNICZEGO

V Powiatowy Maraton Czytelniczy

23 marca 2018 roku odbył się finał V edycji Powiatowego Maratonu Czytelniczego organizowanego w naszej szkole. Do testu sprawdzającego znajomość zawartych w regulaminie tekstów przystąpiło 45 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu lipnowskiego.

Zwycięzcy

Gimnazja

Szkoły ponadgimnazjalne

Ø  I miejsce

-

Tatiana Foks,
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte
w Tłuchowie

Ø  I miejsce

-

Karolina Zarębska,
Zespół Szkół im. R. Traugutta
w Lipnie

Ø  II miejsce

-

Gabriela Bonkiewicz
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wichowie

Ø  II miejsce

-

 

Livia Żółtek,
Zespół Szkół im. R. Traugutta
w Lipnie-

Kinga Ośmiałowska,
Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Lipnie

-

Izabela Zabost,
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte
w Tłuchowie

Ø  III miejsce

 

Zofia Mroczkowska,
Prywatna Szkoła Podstawowa im. Jadwigi Jałowiec w Lipnie

Ø  III miejsce

-

Julia Latawiec,
Zespół Szkół im. R. Traugutta
w Lipnie

 Organizatorzy: A. Milak, E. Politowska


IV Powiatowy Maraton Czytelniczy

20 marca 2017 roku odbył się finał IV edycji Powiatowego Maratonu Czytelniczego organizowanego w naszej szkole. Do testu sprawdzającego znajomość zawartych
w regulaminie tekstów przystąpiło 40 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu lipnowskiego. Podczas przerwy, w trakcie której komisja dokonywała oceny testów, zaprezentował się szkolny teatr „Bene Nati” pod opieką mgr Wandy Mróz. Tym razem uczestnicy maratonu mogli obejrzeć prapremierę zabawnego przedstawienia opartego na tekstach Hanocha Levina pt. „Poczekalnia”.

Organizatorzy zwrócili szczególną uwagę na fakt, że każda kolejna edycja maratonu cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży, co obala funkcjonujący
w społeczeństwie mit, że młodzi ludzie niechętnie sięgają po książki. Z racji tego konkurs
z pewnością odbywać się będzie cyklicznie. 

Zwycięzcy

Gimnazja

Szkoły ponadgimnazjalne

Ø  I miejsce

-

Beata Kwiatkowska,
Publiczne Gimnazjum im. H. Sienkiewicza we Wielgiem

Ø  I miejsce

-

Liwia Żółtek,
Zespół Szkół im. R. Traugutta
w Lipnie

Ø  II miejsce

-

Kacper Gołębiewski,
Publiczne Gimnazjum im. Ziemi Dobrzyńskiej w Bobrownikach

Ø  II miejsce

-

Paulina Przymirska.
Zespół Szkół im. R. Traugutta
w Lipnie

-

Wiktoria Kłódkowska,
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wichowie

Ø  III miejsce

-

Beata Budzińska
Zespół Szkół im. R. Traugutta
w Lipnie-

Mateusz Ziemkiewicz,
Gimnazjum Prywatne  Nr 1 im. Jadwigi Jałowiec w Lipnie

 Organizatorzy: A. Milak, E. Politowska, A. Szymczak-Sławkowska 

III edycja Powiatowego Maratonu Czytelniczego

11 marca 2016 roku w auli Zespołu Szkół im. R. Traugutta odbył się finał III edycji Powiatowego Maratonu Czytelniczego. Do testu sprawdzającego znajomość zawartych w grudniowym regulaminie tekstów przystąpiło 61 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu lipnowskiego. Organizatorzy zwracają szczególną uwagę na fakt, że każda kolejna edycja maratonu wzbudza coraz większe zainteresowanie wśród młodzieży, co obala funkcjonujący w społeczeństwie mit, że młodzi ludzie niechętnie sięgają po książki. Z racji tego konkurs ten z pewnością odbywać się będzie cyklicznie. 

Gimnazja

Szkoły ponadgimnazjalne

Ø  I miejsce

-

Gabriela Bonkiewicz, 
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wichowie

Ø  I miejsce

-

Beata Budzińska,
Zespól Szkół im. R. Traugutta 
w Lipnie

-

Nikodem Gębicki,
Publiczne Gimnazjum im. Zemi Dobrzyńskiej w Bobrownikach

-

Paulina Przymirska,
Zespól Szkół im. R. Traugutta 
w Lipnie

-

Karolina Górczyńska, 
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wichowie

-

Natalia Stańczyk, 
Zespól Szkół im. R. Traugutta 
w Lipnie

Ø  II miejsce

-

Klaudia Lejman, 
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wichowie

Ø  II miejsce

-

Magdalena Chłopecka, 
Zespól Szkół im. R. Traugutta 
w Lipnie

-

Liwia Żółtek, 
Publiczne Gimnazjum w Kikole

-

Monika Ruszkowska, 
Zespół  Szkól im. W. Łukasińskiego w Skępem

-

Iga Żurańska,
Publiczne Gimnazjum w Kikole

-

Igor Staszewski,
Zespól Szkół im. R. Traugutta 
w Lipnie

Ø  III miejsce

-

Wiktoria Kłódkowska,
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wichowie

-

Natalia Stępka,
Zespól Szkół im. R. Traugutta 
w Lipnie

-

Julia Lisiecka,
Zespół Placówek Oświatowych we Wielgiem

-

Anna Żuchowska,
Zespół  Szkól im. W. Łukasińskiego w Skępe

-

Zofia Mroczkowska,
Gimnazjum Prywatne  Nr 1 im. Jadwigi Jałowiec w Lipnie

Ø  III miejsce

-

Joanna Borkowska,
Zespół  Szkól im. W. Łukasińskiego w Skępem

-

Karolina Zarębska, 
Gimnazjum Prywatne  Nr 1 im. Jadwigi Jałowiec w Lipnie

-

Natalia Insadowska, 
Zespól Szkół im. R. Traugutta 
w Lipnie

Dzień Językowy

Dzień Językowy z historią szkoły w tle

 1 czerwca 2017r. w naszej szkole odbył się coroczny Dzień Językowy zorganizowany przez nauczycieli języków obcych, języka polskiego, historii, geografii oraz wychowania fizycznego. Tegoroczna impreza swoją tematyką nawiązywała do Jubileuszu 100-lecia Zespołu Szkół.

Uczniowie wszystkich klas wzięli udział w wielu konkursach, miedzy innymi w konkursie plastycznym pod tytułem „Szkoła z tradycją i przyszłością", konkursie „Zaprezentuj znaną postać" oraz  w „Łamańcach językowych". Ponadto uczniowie prezentowali swoje umiejętności wokalne w konkursie karaoke oraz aktorsko-reżyserskie w konkursie na najciekawszy film o historii szkoły. W tym samym czasie w hali sportowej odbywały się zawody sportowe, a w salach lekcyjnych testy wiedzy ortograficznej, geograficznej i historycznej.

 Trzy najlepsze klasy znalazły się w finale i wzięły udział w quizie kulturowym. A oto wyniki:

I miejsce: klasa Ic

 II miejsce:  klasa Ie

III miejsce : klasa IIf

 

Zwycięzcom gratulujemy i dziękujemy za wspaniałą zabawę!


1 czerwca w naszej szkole odbył się Dzień Językowy. Tradycyjnie w tym dniu zamiast lekcji, uczniowie wszystkich klas brali udział w konkurencjach związanych z kulturą i tradycjami krajów obcojęzycznych.

            Uczniowie zmagali się w zawodach plastycznych i kulinarnych, przebierali się za sławne postacie oraz kręcili scenkę reklamową w języku obcym.

Nie zapomnieliśmy o naszym języku polskim: reprezentanci klas pisali również dyktando.

Finałem „Bitwy na języki” był quiz, który wygrała klasa 2C, zdobywając najwyższą liczbę punktów ze wszystkich konkurencji. GATULUJEMY!

Poniżej kilka zdjęć z naszej imprezy. Więcej zdjęć i filmików na stronie http://chomikuj.pl/fotoszkola/Galeria/2016/20160601+potyczki+j*c4*99zykowe