Get Adobe Flash player
Do zakończenia roku szkolnego 2019/2020 pozostało
miesięcy          dni       

Przekaż 1% podatku

 

Uczniowie Zespołu Szkół im. Romualda Traugutta w Lipnie proszą o wpłatę 1% podatku na 
FUNDACJĘ ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA, 
UL. Przesmyckiego 40
05-500 Piaseczno, 
KRS 0000 126 602
w rubryce uzupełniającej (cel szczegółowy) należy koniecznie podać numer subkonta Zespołu Szkół im. R. Traugutta w Lipnie 
77 1090 0004 9149 0000 0000 0059

Konto Rady Rodziców przy Liceum Ogólnokształcącym im. R. Traugutta w Lipnie: 96 9542 0008 2001 0000 0143 0001


 List gratulacyjny dla Zespołu Szkół im. Romualda Traugutta w Lipnie za wysokie wyniki egzaminu maturalnego!


Artykuły

1h klasa sportowa

1h - sportowa (biologia, geografia, w-f)
Profil sportowy
Jeśli jesteś zainteresowany rozwijaniem swojego talentu sportowego gry w piłkę siatkową, piłkę ręczną lub piłkę nożną oraz marzysz o osiąganiu sukcesów i grze w klubach sportowych, zapraszamy do naszej szkoły.
Jeżeli myślisz o karierze sportowca, nauczyciela wychowania fizycznego, trenera, fizjoterapeuty, masażysty, ratownika medycznego, nasza szkoła przygotuję Cię do podjęcia studiów na tych kierunkach.
Umożliwiamy połączenie nauki biologii i geografii na poziomie rozszerzonym z rozwijaniem pasji sportowych, dajemy szansę na rozwój umiejętności we wszystkich dyscyplinach.
Sukcesy: Piłka siatkowa:
-II miejsce w finale wojewódzkim w roku szkolnym 2003/2004
-III miejsce w finale wojewódzkim w roku 2013/2014
-IV miejsce w finale wojewódzkim w latach 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007
-Liga Strzelecka – I miejsce indywidualnie, I miejsce drużynowo dziewczęta i chłopcy
-Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy – II miejsce
-Wojewódzka Olimpiada Obrony Cywilnej – I miejsce, Puchar Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Dodatkowo:
-W szkole na lekcjach wychowania fizycznego odbywają się zajęcia multimedialne z różnych form aktywności ruchowych.
-Współpracujemy z klubami sportowymi.
-W ramach siatkarskiej klasy sportowej nawiązana została współpraca z Młodzieżową Akademią Piłki Siatkowej.
-Organizujemy wyjazdy na mecze:
Ekstraklasy Ligi Siatkowej, które umożliwiają bezpośredni kontakt z Mistrzami Europy i Świata;
Ekstraklasy Piłki Koszykowej i Piłki Ręcznej.

Składanie podań w dniach: od 13 maja do 24 maja 2019 roku w sekretariacie szkoły
Terminy prób sprawnościowych: 30 maja godz. 16:00 lub 3 czerwca godz. 16:00


PODANIE DO KLASY SPORTOWEJ
REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY SPORTOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LIPNIE
Załącznik nr 1 - DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ
Załącznik nr 2 - TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KANDYDATÓW DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA SIATKOWA
Załącznik nr 3 - TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KANDYDATÓW DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA RĘCZNA
Załącznik         - TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KANDYDATÓW DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA NOŻNA
Załącznik nr 4 - Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na uczęszczanie kandydata do klasy sportowej w Zespole Szkół im. Romualda Traugutta w Lipnie
Obowiązki ucznia klasy sportowej w Zespole Szkół im. R. Traugutta w Lipnie

1f klasa politechniczna

1f - politechniczna, (matematyka, fizyka, informatyka)
Profil politechniczny

Jeżeli chcesz studiować na kierunkach ścisłych takich jak: informatyka, robotyka, mechatronika, telekomunikacja, matematyka stosowana, geofizyka, architektura to wybierz profil politechniczny. Gwarantujących w przyszłości znalezienie dobrej pracy w zawodach: programisty, grafika komputerowego czy inżyniera.

Sukcesy:
Rok szkolny 2014/2015 
-„Robotics School Challenge 2015”- I miejsce 
- Polsko – Ukraiński Konkurs Fizyczny „Lwiątko 2015”- wyróżnienie 
-XV Wojewódzki Konkurs Fizyczny - II miejsce
Rok szkolny 2013/2014
-Konkurs Matematyczny „Kangur”- wyróżnienie
-Konkurs programistyczno-zręcznościowy 
„Robotics School Challenge 2014 - I miejsce"

-Polsko – Ukraiński Konkurs Fizyczny „Lwiątko 2014”- wyróżnienie
-Wojewódzki Konkurs Fizyczny- finalista
Rok szkolny 2012/2013
-Polsko-Ukraiński Konkurs Fizyczny - „Lwiątko 2013”- wyróżnienie
-Konkurs Matematyczny –„Kangur” - nagroda I stopnia, nagroda II stopnia
-Półfinał - „Energia kontrolowana 2012”  - II miejsce
Współpraca:
-We współpracy z Wyższą Szkołą Gospodarki realizujemy „Zintegrowany program nauczania matematyki, fizyki i informatyki – nowe wyzwania w edukacji”. Uczniowie mają możliwość korzystania z tabletów podczas lekcji, uczestniczenia w wykładach i konkursach, m.in. nasi uczniowie zajęli I miejsce w konkursie „Robotics School Challenge".
-Organizujemy wyjazdy na wyższe uczelnie (zwiedzanie, udział w warsztatach, wykładach):
-Politechnika Warszawska;
-Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
-Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
-Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Dodatkowe zajęcia:
-Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego.
-Kółka przedmiotowe: matematyczne, fizyczne, informatyczne

1g klasa logistyczna

1g – logistyczna, (matematyka, informatyka, chemia lub geografia)
Profil logistyczny

Jeżeli interesujesz się logistyką czyli procesem planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego przepływu materiałów, towarów, informacji i pieniędzy to profil skierowany jest właśnie dla Ciebie. Istnieje duże zapotrzebowanie na specjalistów z  zakresu logistyki w firmach zajmujących się spedycja krajową i międzynarodową.

Dodatkowe zajęcia: 
-Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego. 
-Kółka przedmiotowe: 
- matematyczne 
- geograficzne 
Współpracujemy z: 
- Wydziałem Nauk Technicznych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku. 
- Wyższą Szkołą Bankową w Toruniu. 
- Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy.

1e klasa psychologiczno-pedagogiczna

1e - psychologiczno-pedagogiczna, (biologia, wos, język polski)
Profil psychologiczno-pedagogiczny

Jeżeli zainteresowany jesteś tematyką społeczną to podejmij naukę w klasie o nachyleniu psychologiczno-pedagogicznym. Ten profil  pomoże  w zrozumieniu mechanizmów rządzących zachowaniem człowieka, rozwinie empatię i wrażliwość na potrzeby innych. Przygotuje Cię do podjęcia studiów na kierunkach takich jak: psychologia, pedagogika, resocjalizacja czy socjologia.

Współpracujemy z:
-Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Lipnie: zajęcia integracyjne dla klas pierwszych, warsztaty psychologiczne, doradztwo zawodowe.
-Ośrodkiem Opiekuńczo-Wychowawczym w Lipnie.
-Przedszkolem nr 4 w Lipnie.
Dodatkowo:
-Nasi uczniowie angażują się w działalność charytatywną.
-Co roku w szkole odbywa się koncert Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
-Szkolny Klub Wolontariusza zrzesza uczniów, którzy bezinteresownie niosą pomoc potrzebującym.
-W auli Zespołu Szkół im. R. Traugutta w Lipnie Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Bydgoszczy organizuje akcje krwiodawstwa, w których co roku uczestniczą pełnoletni uczniowie naszej szkoły. Jesteśmy dumni, bo wiemy, że krew ratuje ludzkie życie.
-Uczniowie angażują się w przygotowanie darów w ramach akcji „Szlachetna Paczka”, pomagając ubogim rodzinom z powiatu lipnowskiego.
-Samorząd uczniowski organizuje akcję Góra Grosza, w której klasy rywalizują w zbieraniu największej liczby monet o nominałach 1,2,5 groszy. Pieniądze wspierają potrzebujących.
-Organizujemy wyjazdy na wykłady otwarte i konferencje do Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.