Get Adobe Flash player
Do rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020 pozostało
miesięcy          dni       

Przekaż 1% podatku

 

Uczniowie Zespołu Szkół im. Romualda Traugutta w Lipnie proszą o wpłatę 1% podatku na 
FUNDACJĘ ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA, 
UL. Przesmyckiego 40
05-500 Piaseczno, 
KRS 0000 126 602
w rubryce uzupełniającej (cel szczegółowy) należy koniecznie podać numer subkonta Zespołu Szkół im. R. Traugutta w Lipnie 
77 1090 0004 9149 0000 0000 0059

Konto Rady Rodziców przy Liceum Ogólnokształcącym im. R. Traugutta w Lipnie: 96 9542 0008 2001 0000 0143 0001


 Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020

Liceum Ogólnokształcące 3-letnie  (dla absolwentów gimnazjów)

Ø     Profil politechniczny (matematyka, fizyka, informatyka)

Ø     Profil medyczny (biologia, chemia, fizyka)

Ø     Profil logistyczny (matematyka, informatyka, geografia/chemia)

Ø     Profil psychologiczno-pedagogiczny (biologia, wos,  język polski)

Ø     Profil społeczno-prawny (historia, geografia, wos)

Ø     Profil humanistyczno-dziennikarski (historia, język polski, wos)

Ø     Profil językowo-turystyczny (język angielski, język obcy, geografia)

Ø     Profil sportowy (biologia, geografia, wf)

Liceum Ogólnokształcące 4-letnie  (dla absolwentów szkół podstawowych)

Ø     Profil politechniczny (matematyka, fizyka, informatyka)

Ø     Profil medyczny (biologia, chemia, fizyka)

Ø     Profil logistyczny (matematyka, informatyka, geografia/chemia)

Ø     Profil psychologiczno-pedagogiczny (biologia, wos, język polski)

Ø     Profil społeczno-prawny (historia, geografia, wos)

Ø     Profil humanistyczno-dziennikarski (historia, język polski, wos)

Ø     Profil językowo-turystyczny (język angielski, język obcy, geografia)

Ø     Profil sportowy (biologia, geografia, wf)


1c klasa medyczna

1c - medyczna, (fizyka, biologia, chemia)
Profil medyczny

Jeżeli wiążesz swoją zawodową przyszłość z medycyną, ratownictwem medycznym czy farmacją to proponujemy  profil medyczny. 

Ukończenie klasy o tym nachyleniu przygotuje Cię również do podjęcia nauki na kierunkach takich jak: ochrona środowiska, biotechnologia, biofizyka, biochemia.

Sukcesy:
-Powiatowy Konkurs Ekologiczny – I i II miejsce
-XXVII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej – finalista
-XXI Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia – etap rejonowy II miejsce
-XLII Ogólnopolska Olimpiada Biologiczna – zawody drugiego stopnia
-III Regionalny Konkurs Wiedzy o Zdrowiu – etap powiatowy
Dodatkowe zajęcia:

Certyfikat szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej zgodny z aktualnymi wytycznymi Europen Resucitation Council

-Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego.
-Kółka przedmiotowe:
biologiczne
chemiczne
fizyczne
Współpraca:
-Z Politechniką Łódzką - udział w wykładach i warsztatach.
-Z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu –udział w „Festiwalu Nauki”.
Dodatkowo:
-Organizujemy pokazy chemiczne w placówkach oświatowych powiatu lipnowskiego.
-Organizujemy wyjścia do oczyszczalni ścieków i Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie.
-Wyjeżdżamy na „Zieloną Szkołę”, by uczyć przedmiotów przyrodniczych w terenie.