Get Adobe Flash player
Do zakończenia roku szkolnego 2023/2024 pozostało
miesięcy          dni       

Przekaż 1% podatku

 

Uczniowie Zespołu Szkół im. Romualda Traugutta w Lipnie proszą o wpłatę 1% podatku na 
FUNDACJĘ ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA, 
UL. Przesmyckiego 40
05-500 Piaseczno, 
KRS 0000 126 602
w rubryce uzupełniającej (cel szczegółowy) należy koniecznie podać numer subkonta Zespołu Szkół im. R. Traugutta w Lipnie 
77 1090 0004 9149 0000 0000 0059

Konto Rady Rodziców przy Liceum Ogólnokształcącym im. R. Traugutta w Lipnie: 96 9542 0008 2001 0000 0143 0001

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa. (pobierz)


 Wszystkie pilne sprawy (zgłoszenie kwarantanny) proszę zgłaszać telefonicznie na numer 699 880 566,
kierować na adres korespondencyjny szkoły (ul. Traugutta 1, 87-600 Lipno) lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Sekretariat czynny w godzinach 7:30 - 15:30

List gratulacyjny dla Zespołu Szkół im. Romualda Traugutta
w Lipnie za wysokie wyniki egzaminu maturalnego!
Oferta edukacyjna Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół
im. Romualda Traugutta w Lipnie na rok szkolny 2024/2025

Konkurs Geograficzny

Informujemy, iż kolejna edycja Powiatowego Konkursu Geograficznego odbędzie się w październiku 2019 r.

Zapraszamy uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych i uczniów szkół średnich do wzięcia udziału.

Informacje dotyczące  konkursu  będą zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej szkoły.

Organizatorzy

 

 

III Powiatowy Konkurs Geograficzny

pod patronatem Starosty Lipnowskiego

 

… żywioły!

Są esencją świata.

Mają moc tworzenia i destrukcji.

Cztery żywioły – trzeba je okiełznać i oswoić, 
a staną się sprzymierzeńcami człowieka.

 

6 czerwca 2018r. odbył się w naszej szkole finał III edycji Powiatowego Konkursu Geograficznego pod hasłem Rzeźbiarze krajobrazu – siły natury. Do testu sprawdzającego znajomość zawartych w regulaminie treści przystąpiło 24 uczniów szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych powiatu lipnowskiego. Liczba uczestników konkursu, który odbywał się 
po raz trzeci świadczy o tym, że młodzież chętnie uczestniczy w tego rodzaju przedsięwzięciach. W trakcie spotkania uczniowie i nauczyciele obejrzeli
 krótki materiał filmowy opatrzony komentarzem tematycznie związanym z zagadnieniami konkursowymi.

Zwycięzcy

Gimnazja

Szkoły ponadgimnazjalne

Ø  I miejsce

-

Paulina Ruszkowska, 
Prywatna Szkoła Podstawowa
 nr 1 im. Jadwigi Jałowiec 
w Lipnie z klasami gimnazjalnymi

Ø  I miejsce

-

Mateusz Kowalski,
Zespół Szkół im. R. Traugutta 
w Lipnie

Ø  II miejsce

-

Sylwia Będlin, 
Szkoła Podstawowa im. Gustawa Zielińskiego w Skępem

Ø  II miejsce

 

-

Adrian Wiśniewski, 
Zespół Szkół im. R. Traugutta 
w Lipnie

Ø  III miejsce

-

Szymon Tułodziecki, 
Prywatna Szkoła Podstawowa
 nr 1 im. Jadwigi Jałowiec 
w Lipnie z klasami gimnazjalnymi

Ø  III miejsce

 

-

Marcin Gęsicki,
Zespół Szkół im. R. Traugutta 
w Lipnie
 


Do zobaczenia za rok!

Organizatorzy: E. Politowska, A. Milak, P. Kaleta


III POWIATOWY KONKURS GEOGRAFICZNY

DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 

pod hasłem Rzeźbiarze krajobrazu – siły natury

REGULAMIN

1.    Organizator konkursu: Zespól Szkól im. Romualda Traugutta w Lipnie: konkurs organizowany jest pod patronatem Starosty Powiatu Lipnowskiego.

2.    Cele konkursu:

Ø rozwijanie zainteresowań poznawczych oraz uzdolnień uczniów w zakresie geografii,

Ø wdrażanie uczniów do samokształcenia,

Ø rozwijanie zdrowego współzawodnictwa.

3.    Warunki uczestnictwa:

a)    Uczniowie przystępują do konkursu na zasadzie dobrowolności i startują indywidualnie.

b)   Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch grupach wiekowych: uczniowie gimnazjum oraz uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej.

c)    Konkurs będzie odbywał się w dwóch etapach:

·      I etap szkolny – do 15.05.2018r.
I etap konkursu będzie odbywał się w szkołach, które zgłoszą chęć udziału w konkursie.
Za przebieg I etapu jest odpowiedzialny wyznaczony nauczyciel geografii,
który we własnym zakresie wyłoni maksymalnie 3 kandydatów do konkursu.

·      II etap powiatowy – 6.06.2018r. - wyłoni on laureatów konkursu.

d)   Tytuł laureata otrzymuje uczeń, który uzyskał największą ilość punktów z testu.

e)    Komisja sprawdzająca prace II etapu złożona będzie z nauczycieli geografii. 

4.    Komisja zastrzega sobie prawo wskazania najlepszych prac w przypadku trudności
z wyłonieniem laureatów. Wyniki konkursu będą udostępnione  do wglądu.

5.    Finał konkursu odbędzie się 6.06.2018r. o godz. 10.00 w Auli Zespołu Szkół
im. R. Traugutta w Lipnie
.

6.    Zgłoszenia uczestników prosimy przesyłać faxem, e-mailem lub telefonicznie
do 20 maja 2018r.

tel. / fax. (054) 287 25 62

tel. (054) 287 41 13

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

            Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

7.    Zakres tematyczny:

a)    I etap konkursu:

·      obraz Ziemi  

·      Ziemia we wszechświecie,

·      budowa  atmosfery i  charakterystyka elementów meteorologicznych,

·      klimaty kuli ziemskiej,

·      wody na Ziemi,

·      budowa wnętrza Ziemi,

·      litosfera, jej ruchy i przemiany,

·      pedosfera i biosfera.

b)   II etap konkursu:

·      Zakres wiadomości z I etapu oraz procesy endogeniczne, egzogeniczne i anomalia atmosferyczne.

8.  Literatura:

a)    Atlas geograficzny dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,

b)   Flis J., Słownik szkolny:  terminy geograficzne, Warszawa, WSiP,

c)    Geografia: encyklopedia szkolna PWN, Warszawa, PWN, 2003,

d)   Klimaszewski M., Geomorfologia, Warszawa, PWN,

e)    Podręczniki do geografii w gimnazjum ( geografia fizyczna  i regionalna świata), 

f)    Podręcznik do geografii w szkole ponadgimnazjalnej (geografia fizyczna).


II POWIATOWY KONKURS GEOGRAFICZNY

DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

REGULAMIN

1.    Organizator konkursu: Zespól Szkól im. Romualda Traugutta w Lipnie: konkurs organizowany jest pod patronatem Starosty Powiatu Lipnowskiego.

2.    Cele konkursu:

Ø rozwijanie zainteresowań poznawczych oraz uzdolnień uczniów w zakresie geografii,

Ø wdrażanie uczniów do samokształcenia,

Ø rozwijanie zdrowego współzawodnictwa.

3.    Warunki uczestnictwa:

a)    Uczniowie przystępują do konkursu na zasadzie dobrowolności i startują indywidualnie.

b)   Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch grupach wiekowych: uczniowie gimnazjum oraz uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej.

c)    Konkurs będzie odbywał się w dwóch etapach:

·      I etap szkolny – do 15.05.2017r.
I etap konkursu będzie odbywał się w szkołach, które zgłoszą chęć udziału w konkursie.
Za przebieg I etapu jest odpowiedzialny wyznaczony nauczyciel geografii,
który we własnym zakresie wyłoni maksymalnie 3 kandydatów do konkursu.

·      II etap powiatowy – 2.06.2017r. - wyłoni on laureatów konkursu.

d)   Tytuł laureata otrzymuje uczeń, który uzyskał największą ilość punktów z testu.

e)    Komisja sprawdzająca prace II etapu złożona będzie z nauczycieli geografii. 

4.    Komisja zastrzega sobie prawo wskazania najlepszych prac w przypadku trudności
z wyłonieniem laureatów. Wyniki konkursu będą udostępnione  do wglądu.

5.    Finał konkursu odbędzie się 2.06.2017r. o godz. 10.00 w Auli Zespołu Szkół
im. R. Traugutta w Lipnie
.

6.    Zgłoszenia uczestników prosimy przesyłać faxem, e-mailem lub telefonicznie
do 15 maja 2017r.

tel. / fax. (054) 287 25 62

tel. (054) 287 41 13

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

7.    Zakres tematyczny:

a)    I etap konkursu:

·      ruchy Ziemi i ich następstwa,

·      obraz Ziemi  

·      ogólna cyrkulacja atmosfery – ciekawe zjawiska atmosferyczne,

·      klimaty świata,

·      wody Ziemi,

·      budowa wnętrza Ziemi i litosfera,

·      rzeźbiarze powierzchni Ziemi,

·      Ziemia jako środowisko życia; biosfera.

b)   II etap konkursu:

·      Zakres wiadomości z I etapu i obszary pustynne kuli ziemskiej.

·      Umiejętności geograficzne:

-  wyznaczanie długości i szerokości geograficznej danych miejsc na Ziemi,

-  obliczanie wysokości górowania Słońca w dniach równonocy i przesileń,

-  obliczanie różnic czasu miejscowego słonecznego,

-  posługiwanie się skalą mapy,

-  analiza i interpretacja wykresów, tabel, map tematycznych,

-  wykonywanie zadań na mapach konturowych.

8.  Literatura:

a)    Atlas geograficzny dla szkól gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,

b)   Flis J., Słownik szkolny:  terminy geograficzne, Warszawa, WSiP,

c)    Geografia: encyklopedia szkolna PWN, Warszawa, PWN, 2003,

d)   Klimaszewski M., Geomorfologia, Warszawa, PWN,

e)    Martyn D., Klimaty kuli ziemskiej, Warszawa, PWN,

f)    Mityk J. Geografia fizyczna części świata, Warszawa, PWN,

g)   Plit F., Środowisko przyrodnicze obszarów międzyzwrotnikowych i podzwrotnikowych, Warszawa, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego,

h)   Podręczniki do geografii w gimnazjum ( geografia fizyczna  i regionalna świata), 

i)     Podręcznik do geografii w szkole ponadgimnazjalnej (geografia fizyczna).

 


I Powiatowy Konkurs Geograficzny

pod patronatem Starosty Lipnowskiego

 

            Nawet najdalszą podróż zaczyna się od pierwszego kroku

     Marek Kamiński

 

9 czerwca 2016 r. odbył się w naszej szkole finał I edycji Powiatowego Konkursu Geograficznego pod hasłem Obszary okołobiegunowe kuli ziemskiej. Do testu sprawdzającego znajomość zawartych w regulaminie treści przystąpiło 21 uczniów szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych powiatu lipnowskiego. Liczba uczestników konkursu, który odbywał się
po raz pierwszy świadczy o tym, że młodzież chętnie podejmuje nowe wyzwania – z racji tego konkurs z pewnością odbywać się będzie cyklicznie. W trakcie spotkania uczniowie i nauczyciele obejrzeli wystawę artykułów z czasopism tematycznie związanych z konkursem i wysłuchali prelekcji Bartosza Lewandowskiego,  studenta II roku geografii na Wydziale Biologii i Nauk
o Ziemi UMK w Toruniu pt. Ogólnogeograficzne zagadnienia dotyczące obszarów okołobiegunowych. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż Bartosz jest absolwentem naszej szkoły.

 Zwycięzcy

Gimnazja

Szkoły ponadgimnazjalne

Ø  I miejsce

-

Mateusz Kowalski,
Zespół Szkół w Karnkowie

Ø  I miejsce

-

Justyna Barska,
Zespół Szkół im. R. Traugutta
w Lipnie

Ø  II miejsce

-

Michał Murawski,
Gimnazjum Prywatne Nr 1
im. J. Jałowiec w Lipnie

Ø  II miejsce

 

-

Paulina Przymirska,
Zespół Szkół im. R. Traugutta
w Lipnie

Ø  III miejsce

-

Hubert Augustyniak,
Publiczne Gimnazjum
im.
H. Sienkiewicza
we Wielgiem

Ø  III miejsce

 

-

Joanna Buczkowska,
Zespół Szkół Technicznych
im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie

 Organizatorzy: E. Politowska, A. Milak, P. Kaleta