Get Adobe Flash player
Do zakończenia roku szkolnego 2023/2024 pozostało
miesięcy          dni       

Przekaż 1% podatku

 

Uczniowie Zespołu Szkół im. Romualda Traugutta w Lipnie proszą o wpłatę 1% podatku na 
FUNDACJĘ ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA, 
UL. Przesmyckiego 40
05-500 Piaseczno, 
KRS 0000 126 602
w rubryce uzupełniającej (cel szczegółowy) należy koniecznie podać numer subkonta Zespołu Szkół im. R. Traugutta w Lipnie 
77 1090 0004 9149 0000 0000 0059

Konto Rady Rodziców przy Liceum Ogólnokształcącym im. R. Traugutta w Lipnie: 96 9542 0008 2001 0000 0143 0001

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa. (pobierz)


 Wszystkie pilne sprawy (zgłoszenie kwarantanny) proszę zgłaszać telefonicznie na numer 699 880 566,
kierować na adres korespondencyjny szkoły (ul. Traugutta 1, 87-600 Lipno) lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Sekretariat czynny w godzinach 7:30 - 15:30

List gratulacyjny dla Zespołu Szkół im. Romualda Traugutta
w Lipnie za wysokie wyniki egzaminu maturalnego!
Oferta edukacyjna Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół
im. Romualda Traugutta w Lipnie na rok szkolny 2024/2025

Biblioteka szkolna

Biblioteka szkolna


mgr Anna Milak 
mgr Ewa Politowska 

Godziny otwarcia:
poniedziałek: 800 - 1400 
wtorek:        800 - 1400 
środa:          800 - 1400 
czwartek:     800 - 1400 
piątek:        800 -  1400


REGULAMIN
BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ IM. R. TRAUGUTTA W LIPNIE

WYPOŻYCZALNIA I CZYTELNIA

1.    Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, a także rodzice.

2.   Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

3.   W bibliotece obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków i picia napojów.

4.    Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać :

Ø wypożyczając je do domu,

Ø czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma, kasety wideo, płyty CD),

Ø wypożyczając lub przeglądając w pracowniach przedmiotowych (komplety przekazane do pracowni).

5.   Każdy czytelnik wypożycza zbiory osobiście na swoje konto: przy dokonywaniu wypożyczenia należy okazać identyfikator szkolny lub inny dokument potwierdzający tożsamość osobistą.

6.    Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres jednego miesiąca. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczonych pozycji z podaniem terminu ich zwrotu. Wykorzystane materiały powinny byś natychmiast zwrócone do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.

7.    Czytelnik może poprosić o zarezerwowanie potrzebnych mu materiałów.

8.   W stosunku do czytelników przetrzymujących dokumenty wypożyczone w bibliotece mogą być zastosowane kary zgodne z ustaleniami Rady Pedagogicznej, np. nieterminowe rozliczanie się z biblioteką skutkuje ujemnymi punktami przy wystawieniu oceny ze sprawowania.

9.    Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.

10. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę (lub inny dokument) ze zbiorów bibliotecznych, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie pozycji zagubionej lub zniszczonej.

11.  Najlepszemu czytelnikowi na koniec roku szkolnego przyznawany jest dyplom.

12. Wypożyczone materiały muszą zostać zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego do dnia określonego przez pracowników biblioteki.

 

13. Czytelnik opuszczający szkołę zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.

 

REGULAMIN
INTERNETOWEGO CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ
BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

1.   Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM) jest integralną częścią biblioteki szkolnej Zespołu Szkół im. R. Traugutta w Lipnie.

2.   Z ICIM mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły, a także rodzice.

3.   Centrum jest czynne w godzinach otwarcia biblioteki szkolnej.

4.   Stanowiska komputerowe udostępniane są:
▪  na czas nieokreślony w przypadku braku chętnych,
▪  na 15 minut w przypadku, gdy na stanowisko oczekuje kolejny użytkownik.

5.    Na stanowisku komputerowym może pracować jednocześnie maksymalnie dwóch użytkowników.

6.   Stanowiska są przeznaczone do pozyskiwania informacji z zasobów Internetu, a także redagowania dokumentów w programach Microsoft Office.

7.   Użytkownicy komputerów zobowiązani są do korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem, tzn. do celów edukacyjnych. Nie można wykorzystywać komputerów do gier i zabaw.

8.    Zabronione jest wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.

9.    Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.  

10.  Zabronione jest dokonywanie przez użytkowników jakichkolwiek napraw, przekonfigurowywania sprzętu, samowolnego manipulowania sprzętem, tzn. przełączania
i odłączania klawiatur, monitorów, myszy, rozkręcania jednostek centralnych. Usuwanie powstałych zmian odbywa się na koszt użytkownika.

11.    Wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości w pracy komputerów należy natychmiast zgłaszać nauczycielowi bibliotekarzowi.

12.   Podczas pracy przy stanowisku komputerowym należy zachować ciszę umożliwiającą spokojną pracę innym użytkownikom biblioteki.

13.   W ICIM obowiązuje zakaz spożywania posiłków i picia napojów.

14.   W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad, nauczyciel bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika.

15.   Korzystający z ICIM ponosi pełną odpowiedzialność za stan stanowiska komputerowego.

 Lipno, 2.09.2016r.

Wigilia